RUT-avdrag för Flyttjänster

Från och med den 1 augusti 2016 gäller Rut-avdrag för flyttjänster.

Flyttningen av ditt hem eller företag kan vara en av de mest stressiga och kostsamma upplevelserna. Men det finns en möjlighet att göra det lite lättare på plånboken – genom RUT-avdraget. I Sverige har vi möjlighet att få tillbaka en del av kostnaden för flyttjänster genom detta avdrag. Men vad är RUT-avdrag egentligen, och hur kan du använda det för att förenkla din flytt?

Vad är RUT-avdrag?

RUT-avdraget är en del av Skattereduktionen för hushållsnära tjänster. Avdraget gör det möjligt för enskilda personer att få tillbaka en del av kostnaden för hushållsnära tjänster som rengöring, trädgårdsarbete och, ja, du gissade rätt – flyttjänster. Det är en viktig del av den svenska skattepolitiken och syftet är att stödja privatpersoner som anlitar hjälp för att göra vardagen lite lättare.

Vem kan ansöka om RUT-avdrag?

RUT-avdraget är tillgängligt för alla enskilda personer som anlitar hjälp för hushållsnära tjänster. Detta inkluderar flyttjänster. För att kvalificera sig för avdraget måste du uppfylla vissa kriterier. Du måste vara skatteskyldig i Sverige, och du måste ha anlitat en ansluten företagstjänst. Du måste också betala arbetskostnaden med en autentisk faktura, och företaget du anlitar måste vara anslutet till Skatteverket.

Vad är de exakta villkoren för RUT-avdrag för flyttjänster?

För att få RUT-avdrag för flyttjänster måste du uppfylla en del kriterier. För det första måste du anlita en transportfirma som är ansluten till Skatteverket. För det andra måste du betala fakturan med en autentisk faktura, som innehåller företagets namn, organisationnummer och information om kostnaderna för tjänsten.

Det finns också en årlig gräns för hur mycket du kan få tillbaka. För 2023 är den årliga gränsen 50 000

Mer går att läsa på Skatteverkets hemsida

Krav för rutavdrag:

 • Bohaget som flyttas ska tillhöra köparen.
 • Flytten ska ske mellan bostäder som köparen helt eller delvis bor i inom EU/EES-området eller Schweiz, se Krav på din bostad. 
 • Den firma som utför arbetet måste ha svensk F-skatt om någon del av flytten utförs i Sverige.
 • Arbetsmomenten ska ingå som ett led i flytten av bohaget.

Rutavdrag ges för

 • flytt av hela eller enstaka delar av bohag som sker mellan bostäder
 • flytt av bohag mellan hyreslägenheter eller bostadsrätter i samma byggnad
 • flytt av bohag till och från magasin eller andra förvaringsställen, förutsatt att bohaget flyttas inom två år till den nya bostaden; 
 • flytt av bohag i samband med homestyling inför försäljning av bostaden; se även ej godkänd homestyling under städning (rut)
 • ned- och uppackning, lastning, lossning eller liknande förberedelser för transport
 • arbetskostnaden för en chaufför eller annan personal som transporterar bohaget
 • upp- och nedmontering av möbler som inte kan flyttas hela samt uppsättning och nedtagning av tavlor, gardiner och armaturer; se även flyttstädning under Städning (rut)
 • flytt av till exempel pianon eller andra tunga saker som ingår i bohaget.

Inget avdrag ges för

 • flyttbil, drivmedel, flyttkartonger eller magasinhyra 
 • transporttjänster där inga andra flyttmoment ingår i arbetet
 • flyg- eller båttransport
 • flytt av bohag från möbelåterförsäljare eller till och från annan privatperson
 • flytt av bohag inom samma bostad, till exempel mellan olika våningar eller rum, oavsett storlek på bostaden
 • bortforsling av skräp och gamla möbler till en återvinningsstation eller liknande.

Det är möjligt att använda RUT-avdraget för flyttjänster, vilket innebär att du som privatperson kan få del av en skattereduktion på upp till 50% på kostnaderna för denna typ av tjänster. Genom att använda RUT-avdraget för flyttjänster kan du minska din kostnad och därmed spara pengar. Samtidigt kan du anlita en pålitlig och professionell transportfirma för att ta hand om din flytt på ett säkert och effektivt sätt. Dessutom är det en bra satsning för att främja arbete och förbättra arbetsmarknaden i Sverige, då RUT-avdraget främjar anställning av arbetskraft. Således är användningen av RUT-avdrag för flyttjänster en win-win situation där du kan spara pengar och samtidigt stödja den lokala ekonomin.

LÅT OSS KONTAKTA DIG!

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Kontakta oss