Buen Perro AB firar nu 2 år.

Vi utvecklas och växer på flera områden där en av nyheterna är att vi flyttar till nya lokaler med helt andra möjligheter.
Detta är en riktigt spännande milstolpe för oss.

En annan sak som vi känner är väldigt viktig är hur vårt företag påverkar vår omgivning och omvärld. Vi är verksamma i en bransch där vi än så länge är beroende av fossila bränsle för att utföra våra uppdrag.
Vi har sett över vår miljöstrategi, och har därför valt att via Vi skogen plantera skog i samma utsträckning som vi släpper ut co2. På det viset så kan vi reducera vår miljöpåverkan.

Om Vi skogen.
Vi planterar träd som tar människor ur fattigdom

När det kommer till fattigdomsbekämpningen i östra Afrika är träd ett fantastiskt verktyg. Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. Träd skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukter, näring och mat på borden. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter. De förändrar även djupt rotade samhällsstrukturer och bidrar till ett mer jämställt samhälle.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur.

Vår vision

Vi-skogens vision är ”En hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv”. Sedan 1983 har vi planterat nära 120 miljoner träd, träd som hjälpt 2,3 miljoner människor till ett bättre liv.LÅT OSS KONTAKTA DIG!

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Kontakta oss